Zespół redakcyjny

redaktor naczelny: prof. Piotr Zakrzewski

zastępca redaktora naczelnego: prof. Adam Czarnota

zastępca redaktora naczelnego: dr Dominik Bierecki

sekretarz redakcji: dr Agata Czarnecka

redaktor prowadzący: Janusz Ossowski

redaktor językowy: Michał J. Czarnecki

skład: Andrzej Kozakowski